פרנקלין את כהן

ההבדלים בין קבלה, חשבונית מס וחשבונית עסקה

קבלה וחשבונית מס אלה מסמכים חשבונאיים משפטיים אשר מעידים על הכנסות העסק. נוסף להם, העסק יכול להפיק גם חשבונית עסקה וחשבונית מס קבלה. כל מסמך כזה יינתן במקרה שונה ובכתבה זו נעשה סדר בניהם ונבחן מתי יש להפיק כל אחד.

קבלה

קבלה מהווה מסמך על כך שהתקבל כסף. גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה חייבים להפיק קבלה בעבור כל תגמול. מבחינת הלקוח, הקבלה מהווה מסמך משפטי לכך שהוא שילם בעבור העסקה. מבחינת רשויות המס, הקבלה מצביעה על כך שהעסק קיבל כסף בפועל.

מתי נוציא קבלה? לאחר שהכסף התקבל. אין להוציא קבלה על עסקה עתידית וגם עוסק פטור חייב לפעול בצורה זו. חשוב לזכור כי הקבלה היא ההוכחה שהעסק קיבל כסף ולכן אם היא יוצאת לפני סיום העסקה הצד החייב עשוי לטעון כי כבר שילם את התמורה בעד העסקה.

חשבונית מס

חשבונית מס משמשת עסקים מורשים וחברות. עוסק פטור לא מפיק חשבונית מס כיוון שזו כוללת בתוכה גם את מרכיב המע”מ שעוסק פטור לא כולל בתוך העסקה. חשבונית מס מופקת כדרישת תשלום עבור מוצר או שירות, לפני או אחרי שזה ניתן, בהתאם להסכם בין שני הצדדים.

מתי נוציא חשבונית מס? כאשר מתבצעת עסקה בין עוסק מורשה/ חברה בע”מ לבין לקוח עסקי או פרטי. הלקוח יכול לקזז מע”מ על ידי הגשת החשבונית לרשויות המס. העסק צריך לשלם מע”מ בהתאם לחשבונית, גם אם עוד לא קיבל בפועל את התשלום.

חשבונית עסקה

בניגוד לשני המסמכים הקודמים, חשבונית עסקה אינה מסמך חשבונאי משפטי. אין צורך לדווח עליה לרשויות המס והיא לא מחייבת את העסק כלפי הרשויות. חשבונית עסקה היא פתרון לעסקים שאינם רוצים להפיק חשבונית מס ולשלם את המע”מ לפני שקיבלו את הכסף. בישראל, במקומות רבים התשלום הוא שוטף + (30,60,90) ומשמעות הדבר היא שהעסק מקבל את התגמול לאחר שכבר סיפק את המוצר או השירות.

במקרה שהתשלום ניתן בעתיד והופקה חשבונית מס, יהיה על העסק לשלם מע”מ בעוד הוא יקבל את הסכום רק בעתיד ובכך הוא מוצא עצמו מממן את התשלום לרשות המס. במקום לעשות זאת, אפשר להוציא חשבונית עסקה ולהפיק חשבונית מס וקבלה במעמד התשלום.

חשבונית מס קבלה

באפשרות העסק להפיק חשבונית לפני קבלת התשלום או אחריו. כאשר התגמול ניתן עם ביצוע העסקה, העסק יפיק חשבונית מס קבלה במקום שני מסמכים שונים. הדבר נפוץ בכל עסק שמקבל תשלום ברגע ביצוע העסקה. כמובן, חשבונית מס קבלה תופק רק על ידי עוסק מורשה או חברה בע”מ ולמעשה היא חיבור של שני המסמכים יחדיו. חשוב לציין כי כל עוד לא התקבלה תמורה בעבור השירות או המוצר אין להפיק קבלה.

3 נקודות שיש לשים לב אליהן:

ניהול נכון של ספרי החשבונות הוא בסיס להצלחת העסק ולהתנהלות נכונה מול לקוחות ומול רשויות המס. בהוצאת החשבוניות או הקבלות יש לשים לב לשלושת הנקודות הבאות:

1. חשבונית מס וקבלה אלו מסמכים משפטיים

חשבונית מס וקבלה אלו מסמכים משפטיים ולכן יש להפיק אותם כחוק. בחשבונית מס יופיע סכום העסקה הכולל בפירוט סכום המע”מ. בקבלה יופיע סכום העסקה כולל מע”מ (אצל עוסק מורשה/ חברה בע”מ) או ללא מע”מ (אצל עוסק פטור).

2. חשבוניות וקבלות חייבות להיות ממוספרות

חשבוניות וקבלות חייבות להיות ממוספרות בסדר רץ. אי אפשר לדלג על חשבוניות/ קבלות ובמקרה של ביטול מסמך יש לסמן אותו כמבוטל בצורה מסודרת ואין להתעלם ממנו.

3. אפשר להוציא חשבוניות וקבלות באופן ממוחשב

רבים מהעסקים עוברים לחשבוניות וקבלות ממוחשבות. המעבר נחשב לפשוט ונוח ובמיוחד לעסקים שאינם באים במגע יום יומי עם לקוחות רבים. עם זאת, חשוב לשים לב כי התוכנה בה נעשה שימוש תכלול חתימה דיגיטלית על פי ההנחיות

שיתוף ב whatsapp