פרנקלין את כהן

דוחות אישיים

משרד פרנקלין את כהן מספק שירותים מלאים לעצמאיים, כולל דיווחים שוטפים לרשויות המס, ניהול ספרים והכנת כל הדוחות השנתיים לרשויות המס. דיווחים אלה כוללים ניצול מקסימלי של ההוצאות המותרות על פי החוק לצורך צמצום החבות למס הכנסה ולביטוח לאומי.

השירות כולל גם יעוץ וטיפול שוטף מול רשויות המס במהלך השנה.

עוסק פטור, עוסק מורשה, בעלי מניות ואף שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות, נדרשים להעביר בסוף כל שנה דוח כספי מסכם לרשויות המס.

דוח זה סוקר את כלל ההתנהלות הכספית (הכנסותיו והוצאותיו) של הנישום וקובע את רף המיסוי הסופי עבורו.

אין חובה להגיש דוחות אלו באמצעות רואה חשבון, אולם ישנם יתרונות מובהקים לכך, ובהם:

מניעת טעויות אשר עלולות להוביל לחבות גבוהה במס.

תכנון מס מיטבי שייתכן ויוריד את מדרגת המס שנדרש החייב לשלם.

 למשרדי רואי חשבון ישנה אורכה אוטומטית להגשת דוחות ובכך מתאפשר להגיש דוח במועד מאוחר יותר ללא קבלת עיצומים וקנסות על איחורים.

 מי שאינו מנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה, חייב להגיש את הדוח עד ליום 30.04 בשנת המס העוקבת לשנת המס של הדוח המוגש.

 נישום המנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה ומצרף לדוח מאזן וחשבון רווח והפסד, חייב להגיש את הדוח עד ליום 31.05 בשנת המס העוקבת לשנת המס של הדוח המוגש.

 יחיד החייב בהגשת דוח מקוון יגיש אותו עד ליום 31.05 בשנת המס העוקבת.

 חובת הגשת דוח מקוון לעצמאים

כל אדם החייב להגיש דוח למס הכנסה ויש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, נדרש להגיש את הדוח השנתי רק לאחר שידורו באופן מקוון.

  דוח "מקוון" ייחשב דוח המוגש לאחר ששודר באינטרנט (באתר רשות המיסים) או על ידי מייצגים אשר להם חיבור ישיר למערכת המחשב והמידע של רשות המיסים.

אי הגשת דוח

אי הגשת דוח במועד ללא אישור פקיד השומה גורר הטלת קנסות, ובנוסף הגשת כתב אישום נגד הנישום – שכן אי הגשת דוח במועד היא עבירה על פי חוק.

פקיד השומה רשאי, במקרה של אי הגשת הדוח, לערוך שומה לפי מיטב השפיטה, כלומר לקבוע את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום לפי שיקול דעתו.

בפרנקלין את כהן נשמח לסייע לכם ולעמוד לרשותכם במתן חוות דעת

שיתוף ב whatsapp